www.gyarmax.hu

Jogszabályok

Ebben a menűpontban találhatja meg a hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok számát, és elnevezésést! A gyüjteményben található jogszabályszámok és nevek alapján, Ön már könnyűszerrel megtalálhatja a konkrét jogszabályi szövegeket a magyarország.hu.-n a jogszabálykeresőben, illetve a google keresőjében! Jó böngészést!

  • Eu-s irányelvek
  • Törvények
  • Kormány rendeletek
  • Miniszteri rendeletek

Eu-s irányelvek:

91/689/EGK irányelv a veszélyes hulladékokról

2002/95/EK irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

669/2008/EK rendelete hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. mellékletének kiegészítéséről

1379/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB;VII. és VIII. mellékletének a műszaki fejlődés és a bázeli egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történő módosításáról

1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról

2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályán kívüli helyezésről

2006/66/EK irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és –akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2006/12/EK irányelve a hulladékokról

1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről. engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról valamint a 793-93-EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 79/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívüli helyezéséről

96/59/EK irányelve a poliklórozott bifenilek és a poliklorozott terfenilek (PCB/PCT) ártlalmatlanításáról

1418/2007/EK rendelete az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladéknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről

2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzésről és csökkentéséről

75/439/EGK irányelve a hulldékolajak ártalmatlanításáról

1999/31/EK irányelve a hulladéklerakokról

2000/76/EK irányelve a hulladékok égetéséről

2000/53/EK irányelve az elhasználódott járművekről

2002/96/EK irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

2004/12/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról


Törvények:

  • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
  • 1994. évi LV. törvény a termőföldről
  • 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
  • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
  • 2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról

A Kormány rendeletek, és a Miniszteri rendeletek eléréséhez kattintson a tovább gombra!Készítette: Sikeres honlapkészítés, egyedi garanciákkal. Webrakéta Kft.